Zgodovina

  • 1975
Tone Lovrenčič

Oktet Gallus Ribnica je nastal leta 1975 iz vrst sodraških fantov pod imenom Oktet Donit namenom ohranjati fantovske običaje, kot so vasovanje, svatovanje ipd.

Pevce je zbral in dolga leta tudi vodil Tone Lovrenčič.

Kasneje je k sodelovanju povabil prijatelje iz svojih študentskih in vodopivskih časov, s čimer je oktet postal pisana druščina pevcev iz različnih koncev Slovenije, kar ostaja še danes.

Marjan Trček
Alojz Osvald

Umetniško vodenje okteta je za Tonetom prevzel Marjan Trček, pod njegovim vodstvom pa je v letu spominjanja na 400-letnico smrti J. P. Gallusa oktet tudi prevzel svoje sedanje ime. Oktet Gallus Ribnica je potem vodil do njegove 25-letnice delovanja, takrat pa je vodenje predal Alojzu Osvaldu, ki je to delo opravljal do oktetove 30-letnice.

Tadej Osvald

Leta 2005 je umetniško vodenje okteta od svojega očeta Alojza prevzel Tadej Osvald in to delo opravljal do leta 2013. V tem obdobju je oktet posnel dve zgoščenki in imel najplodovitejše ustvarjalno obdobje do takrat.

 

Milivoj Šurbek

Za Tadejem je postal umetniški vodja okteta prekaljeni in mednarodno priznani glasbenik in glasbeni pedagog, maestro Milivoj Šurbek, ki je vodil tudi že predhodni Oktet Gallus, ki je deloval v sedemdesetih letih. Pod njegovim vodstvom se je Oktet Gallus Ribnica udeležil svojega prvega ocenjevanega tekmovanja (regijsko tekmovanje v Krškem leta 2015), na katerem je prejel zlato priznanje in posebno priznanje za najboljšo izvedbo ljudske pesmi.

Blanka Čakš

 

Leta 2018 je umetniška vodja okteta postala Blanka Čakš, ki ima poleg magisterija iz klavirja z Akademije za glasbo v Ljubljani tudi bogate izkušnje na področju vokalne glasbe. Pevske in zborovodske izkušnje nabira že od malih nog, pa vse do sodelovanja v nekaterih od najboljših slovenskih zborov, kot so APZ Tone Tomšič, Komorni zbor Akademije za glasbo, Komorni zbor Utopija in Realnost ter nenazadnje tudi Zbor Slovenske filharmonije.

 

 

Oktet je v vseh teh letih nanizal mnogo nastopov. Poleg nastopanja širom po Sloveniji in po vseh republikah bivše skupne države pa je gostoval tudi v Italiji, Avstriji, Nemčiji in drugod po Evropi.

Snemal je za radio in televizijo ter nastopil na Koroškem, pri družini Kernjakovih, skupaj z legendarnim Pavlom Kernjakom. Vezi s Kernjakovimi se niso nikoli pretrgale in pevci okteta so ostali njihovi družinski prijatelji.

Poleg občinskih srečanj v Dolenji vasi, srečanj oktetov v Šentjerneju, se oktet udeležuje tudi tekmovanj v slovenskem merilu, kjer vedno posega po najvišjih mestih. Kot najboljše ocenjenemu med izbranimi okteti je oktet Gallus prejel zlati žig, ki ga podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Podeljeno pa mu je bilo tudi Gallusovo priznanje občine Ribnica.

Pevci se radi odzovejo na vsakršno povabilo in nastopijo tako v Sloveniji kot tudi izven meja ter s tem navezujejo nova prijateljstva.

Oktet Gallus je sodeloval in še sodeluje z mnogimi skupinami, še posebej tesno sodelovanje in prijateljstvo pa se je razvilo z nonetom Vitra iz Ribnice in drugimi okteti Dolenjske.

Repertoar okteta je raznolik in obsega dela Gallusa, rusko pravoslavno liturgijo, ruske narodne pesmi, slovensko ljudsko in umetno pesem, slovensko in staroslovensko krščansko liturgijo in pesmi drugih evropskih narodov.

Pevci okteta Gallus so v počastitev 30-letnice delovanja posneli svojo prvo zgoščenko, ki obsega prerez delovanja okteta skozi predhodna leta ustvarjanja. Ob 35-letnici je izšla še druga zgoščenka, z naslovom Tja gor bi rad, s katero so se pevci poklonili Pavlu Kernjaku, našemu koroškemu rojaku in tesnemu prijatelju Okteta Gallus.

Svojo 40. obletnico delovanja je Oktet Gallus Ribnica v precej prenovljeni zasedbi proslavil z odmevnim koncertom v Ribnici.

Oktet Gallus 2015 - 40-letnica
Oktet Gallus – 40. obletnica (2015)

Tretjo zgoščenko z naslovom Knezu miru je Oktet Gallus posnel leta 2018, posvečena pa je 100. obletnici 1. svetovne vojne.