Nekdanji člani

 • 1975

Da je oktet vztrajal z delovanjem skozi vso to dolgo dobo, gre zahvala vsem pevcem, ki so kadarkoli sodelovali v njem. Kar nekaj se jih je zvrstilo in vsak je prispeval svoj dragocen kamenček v skupni mozaik.

Poleg pevcev, ki v oktetu sedaj prepevajo, so bili njegovi člani še:

 

1. tenor:

 • FRANC LUŠIN
 • MARJAN KLJUN

2. tenor:

 • JOŽE VIRANT
 • TONE KLUN
 • DANILO LUŠIN
 • BOGDAN BARTOL
 • MARJAN TRČEK
 • ALOJZ OSVALD
 • IGOR ŽNIDERIČ
 • JANEZ ROZMAN

Bariton

 • FRANC LEVSTEK
 • ORLANDO MARKIČ

2. bas

 • LADO VESEL
 • TONE LOVRENČIČ
 • BOGDAN PODLESNIK
 • JANEZ OBLAK
 • TADEJ OSVALD
 • JOŽE ZOBEC
 • MIRKO HALILOVIČ